Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

آزمایشگاه

آزمایشگاه

در مدرسه ویستا هیچ چیزی صرفا به صورت نظری ارائه نخواهد شد و دانش آموزان ما به صورت عملی و از طریق آزمون و خطا نسبت به فراگیری دروس اقدام خواهند نمود.

آزمایشگاه ویستا محیطی است امن و مجهز که در آن با نظارت متصدی مربوطه دانش آموزان لذت واقعی یادگیری علم را تجربه خواهند نمود.

امکانات موجود در آزمایشگاه مدرسه با برترین مدارس دنیا برابر می باشد و هر آنچه که نیاز فرزندانمان می باشد تا با علم روز دنیا همگام باشند در این مکان در نظر گرفته شده است.

Call Now Button