Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

آمفی تئاتر

آمفی تئاتر و سینما

با توجه به اهداف و پروژه های موسسه وجود فضایی جهت مشاهده ویدیو های آموزشی و یا اجرای نمایش توسط خود دانش آموزان مورد نیاز مدرسه بود و از همین رو در مدرسه ایران اروپا آمفی تئاتری مجهز در نظر گرفته شده که پاسخگوی نیازهای مذکور می باشد.

هدف از این فضا اجرای نمایشنامه ها توسط دانش آموزان، ارائه کنفرانس توسط فرزندانمان و موارد مشابه می باشد.

ضمن اینکه با توجه به رویکرد شناختی مدرسه ، این فضا در نقش آفرینی دانش آموزان در دروس روانشناسی و درس سواد عاطفی ارتباطی بسیار حائز اهمیت می باشد.

Call Now Button