Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ارزش ها در ویستا

  • خدمات:

مدارس ویستا بر آن است که بهترین خدمات آموزشی را در اختیار دانش آموزان و اولیا قرار دهد. اولویت اصلی در تمامی زمینه‌های آموزشی، دانش آموز است. نیازهای دانش آموزان ما اصلی‌ترین انگیزه‌ای است که ما را در تلاش‌هایمان برای به وجود آوردن مشارکتی کارآمد و موثر در راستای آموزش یاری می‌کند.

  • کمال:

با در نظر گرفتن ارزش های اخلاقی که بر صداقت، عدالت، وقار و احترام به دانش آموز استوار است، تلاش می کنیم ارتباطی صادقانه و حرفه‌‎ای با آنان به وجود آوریم.

  • احترام:

پرسنل و مدرسین همواره با تمامی دانش آموزان با وقار و حرفه ای برخورد می کنند. ما تفاوت‌های شخصی رفتاری هر شخص را تشخیص داده و برخورد حرفه‌ای را بر مبنای این تفاوت ها بنا می‌نهیم.

  • ارتباطات:

همواره تلاشمان این است که ارتباطاتمان را با تمامی دانش آموزان،اولیا، مدرسین، پرسنل و همچنین شرکای تجاری توسعه و تقویت بخشیم.

  • نوآوری:

ما همواره برآنیم که جدیدترین و به روزترین روش های آموزش و امکانات آموزشی  را در اختیار بگیریم و همواره از تغییرات مثبت در راستای ارتقای سطح کیفی استقبال می‌کنیم.

  • کار گروهی:

کارآمدی سیستم ما بر پایه کار گروهی، تنوع فرهنگی فردی و احترام متقابل بنا شده است. ما در قالب یک تیم یکپارچه بصورت گروهی فعالیت می کنیم تا بتوانیم آموزش زبان را ارتقا بخشیم.

Call Now Button