Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

تعهدات ویستا

*ارائه خدمات آموزشی با بالاترین کیفیت و استفاده از به روز ترین سیستم آموزشی

*استفاده از مدرسین و پرسنل با تجربه ،کارآمد متعهد و نخبه

*ارائه خدمات رفاهی در بالاترین سطح ممکن

*ارائه گزارشات منظم دوره ای از سطح علمی دانش آموز و میزان پیشرفت علمی ایشان به اولیا

*ارائه خدمات تربیتی و بالینی به دانش آموزان توسط مجرب ترین روانشناسان مقیم در مدرسه

*ارائه آموزش های کارآمد در زمینه سوادهای لازم(سواد مالی،سواد دیجیتال و …) جهت موفقیت دانش آموز در کسب کار

*در اختیار قراردادن فضای آموزشی مناسب و همگام با استانداردهای روز دنیا

*توجه به سلامت جسمی و روحی دانش آموز و پایش مستمر آن

Call Now Button