Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

خط مشی ویستا

با سپاس بی کران به درگاه پروردگار دانش آفرین و دادیار سخن پرور که به یاری وی و با ذکاوت، کاردانی، و کوشش بی وقفه کارکنان، اساتید، هلدینگ آموزشی ایران – اروپا پس از پشت سر نهادن دشواری های بسیار اکنون پای به مرحله ای نهاده است که بی گمان اوج شکوفایی و نهایت بالندگی علمی است. دستیابی این مهم ممکن نبود مگر با تلاش بی دریغ و همت بی بدیل اعضای سخت کوش این مجموعه پیشرو و به کارگیری دانش به روز جهانی و کار بست تازه ترین و علمی ترین شیوه های آموزش زبان در دنیا. موجب خرسندی بسیار و دلگرمی فزاینده ماست بیان این نکته که اکنون هلدینگ اموزشی ایران اروپا بزرگترین مجموعه آموزش کشور است که در راستای انجام رسالت خود افزون بر صداقت کاری، از کادری کاملا کار آزموده و با تجربه و همچنین پیشرفته ترین تجهیزات آموزشی برخوردار است.
به امید شکوفایی روز افزون سطح دانش، فرهنگ و زبان سرزمین پهناورمان، مهد فرّ و دانش و آراستگی، ایران و آرزوی پیشرفت و بهروزی شما عزیزان، نوید این را می دهیم چندی نخواهد کشید که نام و آوازه ایران – اروپا جهانی خواهد شد و بی شک آینده روشن آموزش و پیش برد ارتباطات از آن ما خواهد بود.

Call Now Button