Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

دروس فوق برنامه(سواد 6 گانه)

امروزه باسوادی دیگر به معنای توانایی خواندن و نوشتن و  یا تسلط بر دو زبان و یا توان استفاده از کامپیوتر نیست.با تعریف جدیدی که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی یونسکو ارائه داده باسوادی توانایی تغییر است و باسواد کسی است که بتواند با خوانده ها و آموخته هایش تغییری در زندگی خود ایجاد کند.امروز دیگر شاید برخی متخصص های رشته های دانشگاهی هم با تردید با سواد دانسته شوندو با این حساب به نظر می رسد رویکرد آموزشی نخبه گرای بسیاری از مدارس از تعریف جدید سواد فاصله زیادی دارد.

یونسکو مفهوم سواد را در دنیای مدرن در 6 شاخه اصلی برشمرده و به هزاران شاخه فرعی ناشمرده تقسیم می کند.سواد خواندن و نوشتن و تحصیلات دانشگاهی جزء کوچکی از بخش های فرعی از شاخه های اصلی هستند.

امروزه باسوادی دیگر به معنای توانایی خواندن و نوشتن و  یا تسلط بر دو زبان و یا توان استفاده از کامپیوتر نیست.با تعریف جدیدی که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی یونسکو ارائه داده باسوادی توانایی تغییر است و باسواد کسی است که بتواند با خوانده ها و آموخته هایش تغییری در زندگی خود ایجاد کند.امروز دیگر شاید برخی متخصص های رشته های دانشگاهی هم با تردید باسواد دانسته شوندو با این حساب به نظر می رسد رویکرد آموزشی نخبه گرای بسیاری از مدارس از تعریف جدید سواد فاصله زیادی دارد.

یونسکو مفهوم سواد را در دنیای مدرن در 6 شاخه اصلی برشمرده و به هزاران شاخه فرعی ناشمرده تقسیم می کند.سواد خواندن و نوشتن و تحصیلات دانشگاهی جزء کوچکی از بخش های فرعی از شاخه های اصلی هستند.

سواد عاطفی: میزان موفقیت در ایجاد تعامل سازنده و ارتباط عاطفی با خانواده و اطرافیان

سواد ارتباط: توانایی برقراری ارتباط با افراد جامعه و توانایی و آداب معاشرت

سواد مالی: توانایی مدیریت اقتصادی درآمد،چگونگی پس انداز و مدیریت خرج

سواد رسانه: توانایی تشخیص رسانه معتبر از رسانه نامعتبر

سواد آموزش و پرورش: توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن

سواد رایانه و کامپوتر: توانایی استفاده از مهارت های هفتگانه کامپیوتر و مفاهیم پایه فناوری ارتباطات و اطلاعات

حال با توجه به این انواع سواد شاید دیگر با سواد خواندن افراد چندان آسان و قطعی نباشد ولی ما در مدرسه ویستا مدعی هستیم نسلی را پروش خواهیم داد که به معنای واقعی با سواد خواهند بود .

با توجه به انواع سواد ذکر شده ما سرفصل های زیر را با کمک خبره ترین اساتید و مولفین حال حاضر کشور در غالب سیستم داستان و پروژه محور تهیه و تالیف کردیم و تاثیر شگرف آن را در زندگی روزمره فرزندان عزیزمان دیدیم:

سواد عاطفی و ارتباطی:

این کتاب توسط جمعی از روانشناسان زنده در حیطه کودک برای مجموعه ایران اروپا تالیف گردیده است که در آن کودکانمان را برای حضور در جامعه به عنوان فردی فعال و با مهارت های اجتماعی بالا آماده خواهیم کرد.

در این درس که از مقطع پیش دبستانی شروع می گردد کودکانمان  مفاهیمی چون تفکر انتقادی، عزت نفس، جرات ورزی، ارتباط موثر، مهارت های اجتماعی، همکاری ، نه گفتن و موارد متعدد این چنینی به طور عملی فرا خواهند گرفت و ماحصل آن تربیت افرادی با اعتماد به نفس بالا، دارای روحیه رهبری و روحیه کار تیمی ،  مهارت های اجتماعی بالا جهت برقراری ارتباط موثر با افراد مختلف و نتیجتا افرادی شاد و موفق خواهد شد.

این درس که تلفیق شده دو سواد اصلی می باشد ، یکی از اصلی ترین موارد مورد تدریس در مدرسه می باشد چراکه هدف ما تربیت نسلی موفق و شاد هست.

سواد مالی:

این کتاب توسط جمعی از مولفین متبحر در حوزه اقتصاد و با تحصیلات مربوطه با سیستم داستان و پروژه محور برای مجموعه ایران اروپا تالیف گردیده است.

هدف از این درس تربیت نسلی با دانش اقتصادی بالا و با رویکردی  علمی به پول  می باشد که نتیجه آن در آینده  افرادیست با توانایی درآمد زایی و ثروت زایی مستقل.

هدف ما آموزش این هست که متمول شدن شانس نیست و نیاز به علم دارد و پول و توانایی کسب آن یک هنر و علم است.

در درس سواد مالی کودکان از همان پایه اول با سرفصل های اصلی این سواد از جمله

1-خرج و پس انداز، 2-اعتبار و بدهی 3-کاریابی و درآمد، 4-سرمایه گذاری، 5-مدیریت ریسک و بیمه ، 6-تصمیم گیری مالی

به صورت عملی و کاربردی آشنا خواهند شد که نتیجه آن رقم زدن آینده ای موفق برای فرزندانمان در زمینه اقتصادی می باشد.

سواد دیجیتال:

این کتاب با هدف پوشش دو سواد مورد تعریف یونسکو یعنی سواد رایانه و کامپیوتر و سواد رسانه توسط مجموعه تالیف گردیده است.

هدف از این درس آشنایی و آموزش کامل سواد IT شامل مهارت های هفتگانه، برنامه نویسی، سیستم های گرافیکی و طراحی و …  یک سو و آشنایی با رسانه ها و شبکه های اجتماعی و نحوه استفاده درست از آنها از سوی دیگر می باشد .

این درس از مقطع اول دبستان شروع خواهد شد و تاثیر شگرفی بر آینده کاری فرزندانمان خواهد داشت.

Call Now Button