Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ماموریت

دبستان ویستا استاندارد ISO9001:2015 را الگوي سيستم مديريت کيفيت قرار داده و با پیروی از الزامات الگوی فوق و بهبود مستمر و اثربخش در جهت انجام ماموریت های اساسی ذیل اهتمام می ورزد:

  • تعلیم و تربیت انسان هایی با مهارت های مورد نیاز برای زندگی در دنیای در حال تحول و پیچیده امروز
  • تعلیم و تربیت انسان هایی با آمادگی ها توانایی های مورد نیاز جهت ادامه تحصیل در مقاطع بعدی و تحصیلات تکمیلی
  • تعلیم و تربیت انسان هایی با تجارب و آمادگی های اولیه جهت ایجاد کسب و کار
  • تعلیم و تربیت انسان هایی متفکر، با باورهای اخلاقی و مذهبی صحیح جهت ایفای نقش خلاق و موثر در جامعه
Call Now Button