Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

متخصص تغذیه

متخصص تغذیه

در سنین کودکی همواره رشد جسمی دانش آموزان از دغدغه های اصلی والدین میباشد و موسسه از این رو نسبت به درخدمت گرفتن یک متخصص تغذیه متبحر در این امر اقدام نموده است.

در مدرسه ویستا تغذیه دانش اموزان عینا طبق دستورات متخصص تغذیه انجام میپذیرد و به طور مستمر تامین تمامی ویتامین و موارد مغذی برای دانش آموز توسط متخصص مربوطه پایش میگردد.

Call Now Button