Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ورزش و آمادگی جسمانی

رویکرد مدرسه ویستا ، پروش کودکانی با توانایی بالای جسمانی و رشد استعداد ورزشی عزیزانمان می باشد از این رو مدرسه در مقوله ورزش نگاه ویژه ای را داشته و برای آن به طور مفصل برنامه ریزی نموده است و به تبع آن در مدرسه تمامی زیر ساخت های لازم برای تحقق اهداف خود را در نظر گرفته ایم.

مدرسه مجهز به یک باشگاه سرپوشیده با تمامی امکانات لازم و یک زمین چند منظوره ورزشی در فضای باز می باشد.

در هفته یک جلسه برای تمامی دانش آموزان ژیمناستیک و یک جلسه شطرنج در نظر گرفته شده است و بسته به پایه تحصیلی یک جلسه در هفته نیز به ورزش های گروهی توپی  شامل فوتبال بسکتال و والیبال اختصاص داده شده است.

Call Now Button