Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

کارگاه

کارگاه

در کنار آزمایشگاه جهت فراگیری علوم ، جهت آماده کردن کودکان مان برای زندگی در جامعه و ارتقا مهارت دست ورزی ، مدرسه دارای کارگاهی مجهز می باشد که در آن دانش آموزان با رشد و پرورش خلاقیت خود اقدام به ابداع و خلق می نمایند.

وجود کارگاه در مدرسه کمک شایانی به انجام عملی پروژه های محوله به دانش آموزان خواهد نمود و تاثیری چشمگیر در رشد خلاقیت فرزندانمان خواهد داشت.

Call Now Button