Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

کتب و الگوی آموزشی اختصاصی ویستا

پیش دبستان و دبستان ویستا طبق سرفصل های مصوب آموزش و پرورش و بر اساس یکی از موثرترین راهبردهای آموزشی در سطح جهان به نام آموزش داستان وار شده (Storification of Pedagogy) اقدام به تالیف کتب اختصاصی خود نموده است. این الگوی آموزشی بر این اصل پایه گذاری شده است که انسان از طریق داستان فراگیری بهتر و اثربخش تری دارد زیرا :

  • داستان جذابیت دارد و یادگیرنده را مجذوب اتفاق های خود می نماید.
  • داستان در یک بافت اتفاق می افتد که یادگیری را معنی دار می نماید.
  • داستان خواننده را برای مدتی به دنبال خود می کشاند و یادگیری در مدرسه نیز مدت دار است.
  • داستان گره هایی دارد که خواننده خود را جای شخصیت های داستان قرار می دهد تا آنها را باز کند و یادگیری اثربخش هم متضمن یادگیری توسط خود فرد است .
  • داستان موضوعات درسی مختلف را به زندگی واقعی ، مهارت های اجتماعی و مدیریت عواطف متصل می نماید زیرا در داستان، شخصیت ها و اتفاق ها در هم تنیده شده اند.

با ارائه داستانی، کودکان فرآیند یادگیری را راحت تر و بدون زحمت درک می کنند. به این ترتیب، کسب دانش و مهارت های جدید در یک بازی نهان می شود و آن را برای کودکانی که حتی متوجه نمی شوند در حال یادگیری هستند جذاب می کند.

مزایای اصلی این الگو عبارتند از: انگیزه بالا و مشارکت فعال، تقویت خلاقیت، همکاری بین کودکان، تعمیق درک موضوع و افزایش دامنه توجه. علاوه بر این، رویکرد یادگیری قصه‌گویی به کودکان کمک می‌کند تا سواد، تخیل، خلاقیت و مهارت‌های تفکر انتقادی را به طور مؤثرتری توسعه دهند.

Call Now Button