Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

کلاسهای هنر و خلاقیت

در کلاس های هنر در مدارس ویستا ، دانش آموزان با معنای واقعی هنر آشنا خواهند شد و در کنار یادگیری و لذت واقعی از هنر ، استعداد و علایق خود را نیز کشف خواهند کرد.

سیستم آموزش درس هنر به تفکیک هر سال به شرح ذیل هست:

پایه اول

  • آشنایی با مبانی هنرها ي تجسمی

کاربرد نقطه ، خط و سطح در نقاشی
شناخت رنگ هاي اصلی و ترکیبی
آشنایی با انواع تکنیک هاي نقاشی ،چاپ و سفال
ساخت و ساز با تکنیک کلاژ
آشنایی با نمایش سایه
شناخت و کاربرد نورهاي ر نگی در هنر
آشنایی با تار یخ هنر
آشنایی با هنرمندان ایر انی و خارجی

پایه دوم

  • آشنایی با سبک هاي هنري ایران و جهان و تاریخچه آن ها

شناخت هنر کوبیسم و آیینه کاري
آشنایی مبانی موسیقی
آشنایی با داستان نویسی، تصویرسازي و هنر نقالی
آشنایی با معماري سازه هاي مختلف
مهارت دست ورزي در ساخت و ساز
آشنایی با عروسک سازي
آشنایی با نمایش و بازي
شناخت هنرعکاسی
آشنایی با هنرمندان ایران و جهان
آشنایی مقدماتی با انیمیشن

پایه سوم

  • آشنایی با تکنیک هاي انیمیشن سازي با Stop Motion Studio

شناخت سبک هاي مختلف در انیمیشن سازي
فلیپ بوك (Flipbook)
کات اوت (Cut-out)
پیکسلیشن(Pixilation)
انیمیشن خمیري یا Claymation
استاپ موشن (Stop Motion)
انیمیشن عروسکی(Puppet animation)
انیمیشن تلفیقی
ساخت انیمیشن با اپلیکیشن Stop Motion Studio
تقویت مهات هاي هنري و دستی از جمله : نقاشی ، کار با انواع خمیر ، کاراکترسازي با کاغذ ، عروسک سازي و
فضا سازي براي انیمیشن
آشنایی با هنرمندان انیمیشن ساز ایران و جهان

پایه چهارم

  • داستان نویسی و بازي سازي با نرم افز ار Gamesalad

آشنایی با داستان نویسی کمیک بوك
آشنایی با تصویرسازي کمیک بوك
شناخت ا صول طراحی کاراکتر
آشنایی با صفحه آرایی کتاب
آشنایی با نرم افزار Gamesalad
بازسازی  و ساخت بازی بر اساس کاراکتر
آشنایی با تاریخچه بازي سازي و اولین بازي ها

پایه پنجم

  • اصول طراحی و کار با نرم افز ار Tinkercad

آموزش اصول ی طراحی دو بعدي و سه بعدي
شناخت بعد و کار رد ن در حجم سازي
حجم سازي در نرم افز ار Tinkercad
آشنایی با پرسپکتیو و به کارگیري آن در طراحی
شناخت هنرمندان

پایه ششم

  • هنر معماري با نرم افز ار sketchup

آشنایی با اصول طراحی در معماري
آشنایی با اندزاه گیري و تناسبات در هنر
شناخت مفهوم فضاسازي
طراحی معماري در نرم افز ار sketchup
آشنایی با معماري سازه هاي مختلف
شناخت هنرمندان

Call Now Button