Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

کلینیک استعدادیابی

در مدرسه ایران اروپا پرورش استعداد دانش آموز امری است با الویتی بالا و یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش دانش آموز.

از همین رو در بدو ورود دانش اموزان به مدرسه ایران اروپا نسبت به استعداد یابی کودک اقدام خواهد شد و برنامه ریزی مدون جهت تقویت و رشد استعداد دانش آموز انجام خواهد شد.

Call Now Button